0

Förberedande utbildning

I lager.

2 000 krLeverantör: Svenska Terapihundskolan

För hundar i alla åldrar! - Online
Utbildningen är onlinebaserad och du har ett år på dig att slutföra din utbildning efter ditt köp,du tar det i den takt du önskar.

Uppgifterna i kursen är kopplade till två böcker, Lexikon i hundspråk och Sociala tjänstehundar - omsorg utan ord,
vilka utgör kurslitteraturen för kursen. Dessa två böcker ingår även i våra andra utbildningar vilket underlättar för
dig om du vill fortsätta våra utbildningar.


Pris: 2398 kr inkl. moms
OBS! Detta pris gäller för utbildningen tillsammans med kurslitteraturen.
Väljer du att köpa utbildningen utan böcker finns det ett billigare alternativ för detta, då blir priset 2000kr inkl moms.

Kursplanen för utbildningen är fastställd av Svenska Terapihundskolan och utgår från de kriterier och
förutsättningar som ett hundteam behöver för att påbörja ordinarie utbildningar.

Förkunskaper och andra villkor för tillträde till kursen:
För att beredas tillträde till kursen måste hundföraren ha tillgång till dator och internet samt en
videokamera/smartphone att filma med (om du önskar lämna in och få feedback på dina filmer).

OBS! Vi skickar kursinbjudan till den e-postadress du anger vid beställning, så kontrollera gärna att den stämmer.

Utbildningens omfattning
Utbildningen utgörs av distansstudier.
Utbildningen omfattar 22 stycken uppgifter samt 11 stycken informationsblock vilket uppskattas till 35 timmar
teoretisk bas. Uppgifterna är kopplade till två böcker vilka utgör kurslitteraturen för kursen. Dessa två böcker
ingår även i våra andra utbildningar vilket underlättar för dig om du vill fortsätta våra utbildningar.
Inom ramen för kursen är också praktisk träning inlagd där insatsen kan variera beroende på förkunskaper i hundträning.
Utbildningen syftar till att förbereda hund och förare inför ett framtida lämplighetstest och utbildning till
social tjänstehund. Kursen har såväl teoretiska som praktiska inslag.

Utbildningens innehåll

 • Belöning och belöningstekniker
 • Klickerkunskap
 • Kontakt och följsamhet
 • Lektekniker
 • Samspel
 • Hundens utvecklingsperioder
 • Socialisering
 • Miljöträning
 • Passivitetsträning
 • Information och träningstips om:
 • Lämplighetstestet
 • Besökshund
 • Vård/Terapihund
 • Skolhund

Arbetsformerna utgörs av distansstudier där både teoretiska och praktiska inslag ligger som grund.
Utbildningen är förlagd till STHS lärplattform. Läsanvisningar samt läsinstruktioner och uppgifter
återfinns på lärplattformen.